U bevindt zich nu hier: Royal Security Services » Training en advies

Training en advies

Training en advies

Royal Training en Advies draagt er zorg voor om een training op maat te leveren. Voorafgaand van een training worden de leerwensen van uw medewerkers opgenomen en verwerkt met als resultaat een praktijk herkenbare training.

Royal Training en Advies ontwikkelt en geeft kwalitatieve opleidingen die voldoen aan wettelijk gestelde eindtermen en zijn goedgekeurd door de betrokken overheidsinstantie. Er wordt onderscheid gemaakt tussen Security Training & Opleiding en Safety Training & Opleiding.

In ons adviestraject onderzoekt onze adviseur wat de aandachtspunten zijn in uw onderneming. Deze aandachtspunten worden gerapporteerd en gekoppeld aan een advies. Onze meetpunten zijn inbraak, diefstal, overvalgevoeligheid, brandveiligheid en organisatorische gesteldheid.

Training & Opleiding

Probleemsituaties kennen zelden een eenduidige oplossing; uw telefoniste moet na een alarm het pand laten ontruimen, een klant wordt plotseling onwel, of misschien is uw bedrijf opeens het doelwit van winkeldieven. Maar hoe pakt u zulke problemen aan? Personeel dat adequaat reageert op dergelijke problemen heeft deze meestal binnen een paar minuten onder controle. De opleidingen en trainingen van Royal Training en Advies zijn erop gericht om uw personeel in zo'n situatie snel en effectief te laten handelen.

Royal Training en Advies verzorgt in-company en op iedere locatie in Nederland diverse trainingen op het gebied van beveiliging en veiligheid. Bovendien hebben wij de beschikking over een eigen opleidingsruimte in Kruiningen. Na een inventarisatie van de behoeften bij de opdrachtgever wordt de exacte cursusinhoud bepaald. Hierdoor is de opleiding of training toegespitst op de specifieke situatie, cultuur en wensen van de opdrachtgever. Zowel profit als non-profit organisaties, zoals de zorgsector en de overheid, kunnen daarvoor bij Royal Training en Advies terecht.
Een stuk maatwerk is het resultaat. Aanpassing van de opleidingen en trainingen vindt continu plaats, door het verwerken van waardevolle nieuwe ervaringen.

Security Training & Opleiding
Hierbij richt Royal Training en Advies de aandacht op het beschermen van personen, goederen en instellingen tegen crimineel handelen. Zo kunnen wij uw medewerkers voorzien in een training visitatie, fouillering, klachtenafhandeling, conflicthantering, omgaan met agressie en overvalpreventie.

De volgende trainingen worden verzorgd:

 • Preventietraining
  Als ondernemer kunt u veel doen om (winkel) criminaliteit te voorkomen of de kans erop te verkleinen.
  Dit biedt echter geen garantie dat u nooit met criminaliteit te maken krijgt. Door het volgen van een preventietraining weet u wat u moet doen als u toch te maken krijgt met criminaliteit.

  Er zijn verschillende soorten preventietraining.
  U kunt bijvoorbeeld oefenen in het aanspreken van klanten, in hoe te handelen tijdens een overval of uw juridische kennis aanscherpen.

  Mogelijke modules zijn:   
  aanspreken van klanten;
  omgaan met agressie;
  interne criminaliteit;
  criminaliteitspreventie;
  juridische basiskennis;
  omgaan met groepen;
  overvallen

Deze preventietraining geeft handvatten aan u en uw personeel om personen met verkeerd
(winkel)gedrag te corrigeren.

Deze training is geschikt voor preventiecoaches, eigenaar onderneming, bedrijfsleiders,
(winkel)surveillanten en uitvoerend personeel.

 • Training (Fouilleren en) Visiteren
  Tijdens deze training krijgt u praktische tips over preventie en over de wettelijke wijze van het
  visiteren van (eigen) personeel en bezoekers.

  Mogelijke modules zijn:
  inleiding diefstallen (Cijfers);
  gevolgen van interne criminaliteit (Derving-/ziekte-/ en advocaat kosten);
  maatregelen tegen interne criminaliteit (Organisatorische-/ bouwkundige-/ en elektronische maatregelen);
  wat is visiteren (Onderzoek naar smokkelgoederen);
  hoe moet je visiteren (Wettelijke eisen);
  goederen aangetroffen (Wat moet je dan doen?);
  inbeslagnemen (Wettelijke kaders);
  wat doet visitatie bij mensen (Behandel de mensen met respect);
  weerstand gedrag (Hoe te handelen met weestand gedrag);
  praktisch beoefenen van visitatie (Rollenspel)

Deze training is geschikt voor preventiecoaches, eigenaar onderneming, bedrijfsleiders,
(winkel)surveillanten en uitvoerend personeel.
Specifieke opleiding voor personen die belast worden met het uitvoeren van toegangscontrole
en het uitvoeren van visitatie bij het verlaten van het object.

 • Training Winkelsurveillance 1en 2
  Tijdens deze training krijgt u praktische tips over preventie en over de wettelijke regels van winkelsurveillance.

  Mogelijke modules zijn:
  de rechten en plichten van de winkelsurveillant;
  de rechten en plichten die gelden m.b.t. het gebruik van camera’s;
  de betekenis van de Arbo-wet voor de uitvoering van de functie van
  winkelsurveillant; 
  preventief handelen;
  signaleren;
  rapporteren;
  uitvoeren dienst;
  klantvriendelijkheid
  prioriteiten stellen;
  doelgericht optreden; 
  repressief optreden

Deze training is geschikt voor preventiecoaches, winkeleigenaar, bedrijfsleiders, winkelsurveillanten.

 • Training aanhouden hoe doe je dat?
  Wanneer houd ik een winkeldief aan? Gelijk als ik het zie of moet ik wacht tot na de kassa?
  Hoe voorkom ik agressie?

  Vragen die worden beantwoord in de training Aanhouden hoe doe je dat?

  Mogelijke modules zijn:
  wanneer is er sprake van (winkel) diefstal;
  voorkomen is beter dan genezen;
  hoe bereid ik me voor op aanhoudingen;
  hoe houd ik iemand aan;
  wat mag wel en wat mag niet bij aanhouding

  Voorts wordt u verteld in de training:
  wanneer men aanhoud in de winkel, na de kassagroep en
  bij een redelijk vermoeden van;
  wat is een overtreding en wanneer is het een strafbaar feit;
  wanneer wordt een persoon een verdachte;
  wat de drie wettelijke voordelen zijn na een aanhouden;
  hoe om te gaan met weerstandsgedrag A, B, C, en C+ klanten

Een leuke leerzame training van drie uur waarvan twee uur praktijk met een acteur of actrice.

Deze training is geschikt voor preventiecoaches, (winkel)eigenaar onderneming, bedrijfsleiders, (winkel)surveillanten
en uitvoerend personeel.

 • Training wat zijn mijn bevoegdheden als ondernemer
  In deze training wordt u verteld / uitgelegd wanneer u een winkelontzegging kan geven wat te doen
  als er toch een persoon binnenkomt die een winkelontzegging heeft gehad.

  Voorts komt aan bod in de training:
  wanneer men aanhoud in de winkel, na de kassagroep en bij een redelijk vermoeden van;
  wat is een overtreding en wanneer is het een strafbaar feit;
  wanneer wordt een persoon een verdachte;
  wat de drie wettelijke voordelen zijn na een aanhouden;
  hoe om te gaan met weerstandsgedrag A, B, C, en C+ klanten;
  fouilleren ja of nee;
  wat kan ik met mijn camerabeelden;
  mag ik een verdachte slaan, schoppen en opsluiten;
  wat kan ik wel en niet in mijn huisregels zetten

Deze training is geschikt voor preventiecoaches, (winkel) eigenaar onderneming, bedrijfsleiders, winkelsurveillanten
en leden van het managementteam.

Het is uitsluitend een theoretische training van ongeveer drie uur

 • Training interne fraude met verhoor techniek
  In deze training maakt u kennis met de stof waaraan we kunnen opmaken dat er iets speelt in
  uw bedrijf, in dit geval interne fraude.

  Gedrag en handelingen worden voor u herkenbaar gemaakt met als gevolg dat u stappen kan ondernemen.

  Mocht het voorkomen dat u een vermoeden heeft van schuld….. dan leren wij u hoe men dan een gesprek
  gaat starten om te achterhalen of een persoon inderdaad een strafbaar feit heeft gepleegd.
  Bij bekentenis…….wat dan verder?

 Deze training is geschikt voor preventiecoaches, eigenaar onderneming bedrijfsleiders, winkelsurveillanten en leden van een bedrijfsrecherche

Het is een training die 4 uur duurt waarvan 2,5 uur praktijk, het verhoren van een persoon die ontkent,
bekent, weerstandsgedrag geeft en/of agressief is.

 • Training geweldloze communicatie
  Deze training is erg geschikt voor medewerkers op de werkvloer.
  Tijdens deze training wordt er uitgelegd door een (winkel)dief wanneer een persoon overgaat tot (winkel) diefstal.
  Uitleg over de werkwijze die gelegenheidsdieven, doorzetters, professionele dieven en bendes gebruiken.

  Speerpunten zijn:
  ontmoedigen, corrigeren en confronteren;
  wat is de meerwaarde van groeten;
  wat te doen als men door heeft dat er wordt gestolen;
  hoe spreekt men die persoon aan in de winkel zonder een conflict te creëren.

  Deze preventietraining geeft handvatten aan u en uw personeel om personen met verkeerd (winkel)gedrag te corrigeren.

Deze training is geschikt voor preventiecoaches, (winkel) eigenaar onderneming bedrijfsleiders, winkelsurveillanten en uitvoerend personeel.

Het is een training die 3 uur duurt waarvan 2 uur praktijk met een acteur of actrice. 

 • Training overvalpreventie / overvalpreventie met simulatie
  Deze training is zeer praktijkgericht van opzet. Er wordt ingegaan op te nemen preventieve
  maatregelen, de benodigde discipline en het beveiligingsbewustzijn van medewerkers. Door middel van een realistische maar absoluut veilige simulatie wordt men tevens getraind hoe te handelen tijdens een overval! Cursisten krijgen daarmee inzicht in hun eigen gedrag en bovendien kunnen zij direct en in een veilige omgeving en situatie 'nieuw' gedrag beoefenen cq uitproberen.
  Wij zorgen er ALTIJD voor dat de simulatie VEILIG gebeurt. Alle deelnemers worden vooraf bijzonder uitvoerig geïnformeerd over de gang van zaken vóór, tijdens en na de simulatie.Deelnemers met een geweldservaring of andere traumatische ervaringen zoals bijv. een overval, worden volledig vrijgelaten in de keuze aan de simulatie mee te doen. Op basis van uw specifieke wensen stellen wij het programma samen.

  Mogelijke modules zijn:
  inventarisatie ervaringen deelnemers;
  overvallen. Waarom, wanneer en hoe?;
  welke maatregelen kan de medewerker zelf nemen om het risico van een overval te beperken?;
  hoe kun je een collega helpen die het is overkomen?;
  welke maatregelen zijn er reeds binnen het bedrijf getroffen?;
  welke (evt. bestaande) procedures zijn er: een bewustwording;
  het RAAK-principe: Veilig en effectief reageren op een overval;
  een veilige simulatie van een overval (indien gewenst!)

Wij gaan uit van de daadwerkelijke omstandigheden, aard en de bedrijfstak van uw bedrijf. Vooraf willen we dus graag met uw onderneming kennismaken. Op die manier kunnen we voorbeelden en procedures maar ook de 'vaktermen' gebruiken die voor de deelnemers herkenbaar zijn.
Overvallen zijn zeker bij retailers een reële werkelijkheid, maar ook een overval kan zomaar gebeuren.Overvallen komen in Nederland steeds vaker voor en helaas met steeds meer geweld. Reden genoeg om stil te staan bij mogelijke risico's die uw organisatie loopt.

Ook uw bedrijf kan de kans op een overval verkleinen door de maatregelen op elkaar af te stemmen. Uw medewerkers zijn hier de allerbelangrijkste schakel in. In deze training proberen wij uw medewerkers bewust te maken van hoe zij een bijdrage kunnen leveren aan het voorkomen van een mogelijke (gewapende) overval en wat te doen als dit in het bedrijf gebeurd.

Voordelen van de training:

Preventief:
Uw personeel krijgt kennis van preventieve maatregelen en wordt doordrongen van de noodzaak deze consequent te handhaven. Men krijgt een beter beveiligings- en veiligheidsbewustzijn

Tijdens een overval:
Uw personeel leert hoe te reageren in de praktijk. Zij ervaren het effect van een veilige en effectieve reactie op een overval. Men past het RAAK principe toe:
Rustig blijven, Accepteren van de slachtofferrol, Afgeven van het gevraagde en Kijken als het kan, het signalement opnemen.

Na de overval:
Uit onderzoek blijkt dat de verwerking van een hevig incident als een overval beter verloopt bij medewerkers die een training.

 • Training Preventiecoach
  Het komt regelmatig voor dat ondernemers kiezen voor allerlei beveiligingsmaatregelen die hen handen vol geld kosten en die niet altijd het gewenste effect blijken te hebben.
  Helaas maken ondernemers vaak te weinig gebruik van het beste beveiligingsysteem dat er bestaat; de ogen en oren van het eigen personeel.

  “De alertheid en motivatie van uw personeel
  is mede bepalend voor het criminaliteitsgehalte in uw winkel”.


  Diefstal kan deels voorkomen worden door het leren herkennen van “afwijkend klantgedrag”. De preventiecoach traint uw personeel in de benadering en ontmaskering van winkeldieven. Tevens wijst hij uw medewerkers op het belang van een pro-actieve (klantvriendelijke) werkwijze.

  Adviezen en tips van de preventiecoach leveren de volgende voordelen op:
  voorkomen van crimineel gedrag;
  meer zelfvertrouwen bij de medewerkers;
  minder derving voor de ondernemer;
  verhoging van de omzet

  Onderwerpen die de preventiecoach behandelt zijn onder andere:
  winkeldiefstal in het algemeen
  preventie en overzicht in de winkel
  signalementbeschrijving en overvalpreventie

Deze training is geschikt voor preventiecoaches, (winkel) eigenaar onderneming bedrijfsleiders, winkelsurveillanten en uitvoerend personeel.

 • Training gastvrouwen en gastheren
  U bent het visitekaartje en eerste aanspreekpunt van uw organisatie. U zet de toon en u bepaalt de sfeer.
  U weet als geen ander dat uw organisatie geen tweede kans krijgt voor een eerste indruk.

  Deze praktijktraining doet inzien welk effect houding en gedrag hebben op bezoekers, op uw gasten.
  Geleerd wordt klanten uitnodigend en klantgericht te woord te staan en verder te helpen.
  Als ook een verrijking van vaardigheden om op elke situatie alert in te spelen. Waardoor het plezier in werken nog verder toeneemt. En dat merken uw gasten meteen.

  Mogelijke modules zijn:
  welke invloed hebben houding en gedrag?;
  hoe een gast te verwelkomen?;
  wanneer welke vragen stellen en op welke manier?;
  wat te doen met een klacht?;
  wat te doen met een gehaaste klant?;
  hoe onverwachte gasten op te vangen?;
  hoe om te gaan met collega’s in het bijzijn van de klant?;
  hoe samen te werken met andere afdelingen?;
  hoe zich te verplaatsen in de klant?;
  hoe positief afscheid te nemen?

  Resultaat
  na deze praktijktraining bent u in staat om:
  bezoekers gastblij te ontvangen
  de juiste vragen te stellen op het juiste moment
  uw gasten klantgericht verder te helpen
  klachten professioneel op te vangen

Deze training is geschikt voor preventiecoaches, (winkel)eigenaar onderneming, bedrijfsleiders, (winkel)surveillanten, receptionistes, telefonistes, gastvrouwen, gastheren, 
en uitvoerend personeel.

 • Training conflicthantering en omgaan met agressie
  Omgaan met conflicten en agressie
  Last van conflicten en agressie op de werkvloer?
  Met een training ‘Omgaan met conflicten en agressie’ voorkom je incidenten of breng je voorvallen adequaat tot een goed einde.
  Voor als het dan toch nog gebeurt, is er aandacht voor opvang en nazorg.

  Doel van de training:
  voorkomen van conflicten en agressie;
  adequaat oplossen van incidenten;
  aandacht voor opvang en nazorg na een incident

  Mogelijke modules:
  communicatie: actie is reactie;
  conflicthantering;
  persoonlijke stijl: oefening 'Hoe ben ik ingesteld?;
  stijlen van conflicthantering;
  oefening conflicthanteringstijlen;
  agressie;
  herkennen van agressie;
  vormen van agressie;
  de-escalatietechniek en regulatietechnieken;
  oefeningen rondom angst en spanning;
  agressie-protocollen;
  opvang en nazorg na een incident;
  oefenen van praktijksimulaties met acteur

Na deze cursus weet u raad met:
scheldtirades, beledigingen en bedreigingen. U loopt er niet (meer) voor weg, maar gaat juist de confrontatie aan op een positieve manier.
u signaleert en herkent verschillende soorten tegenwerkend en agressief gedrag
u weet welk gedrag agressieve reacties oplevert of versterkt
u weet hoe u escalatie van agressie kunt voorkomen
u kunt tegenwerkend en agressief gedrag ombuigen naar coöperatief gedrag
u weet hoe u veilig kunt handelen in bedreigende situaties
u kunt mensen die hun agressie richten op u als persoon duidelijk en de-escalerend een halt toeroepen

Voor wie?
u heeft een klantgerichte functie, bijvoorbeeld in de zorg, het onderwijs, bij de overheid of het openbaar vervoer
u heeft regelmatig te maken met lastig of agressief gedrag van klanten
u wilt weten waarom uw gedrag soms discussie oproept of leidt tot escalaties
u wilt agressief gedrag leren begrenzen of ombuigen naar coöperatief gedrag

Inhoud
Deze opleiding geeft u inzicht in agressief gedrag én hoe u daarop reageert. U zult zien dat communicatie daarbij een belangrijke rol speelt. Daarnaast leert u hanteringsvaardigheden om agressief gedrag om te buigen naar coöperatief gedrag. De nadruk ligt hierbij op het vergroten van uw emotionele, mentale en fysieke weerbaarheid, en op het voorkomen van escalaties.

 • Verantwoord en klantvriendelijk beveiligen
   
  Doel
  U verwerft inzicht in de complexiteit van taken en verantwoordelijkheden richting personeel, collega´s gasten, bezoekers en publiek. Ook krijgt u inzicht in de verwachtingen en wensen van personeel, collega´s gasten, bezoekers en publiek en hoe u daar mee om kan gaan.
  maar ook leert u op een verantwoorde wijze (te beveiligen en) te handelen in (nood) situaties 
  Opzet
  Tijdens deze cursus wordt stilgestaan bij de taken rondom een receptie (balie), winkels en eventule andere objecten, de verantwoordelijkheid die dat met zich meebrengt in de communicatie met uw bezoeker(s). Klantvriendelijkheid en (interne) communicatie zijn nauw met elkaar verbonden. Deelname aan deze cursus vraagt een open houding van zowel de deelnemers. Er wordt verwacht dat u bereid bent om kritisch te kijken naar de eigen communicatieprocessen.

  Voorafgaand aan de cursus vindt een intakegesprek plaats.

  Afhankelijk van uw bedrijfssituatie kan de training ingaan op:
  taken en verantwoordelijkheden van de medewerkers;
  bezoekers te woord staan, telefonisch en ´live´;
  omgaan met lastige bezoekers;
  beveiliging en veiligheid van de bezoekers;
  beveiliging en veiligheid van het object

 

 • Training als praten niet meer helpt

  Het accent van de training  ligt op het vergroten van de mentale weerbaarheid van de deelnemer en het voorkomen van letsel aan eigen lichaam of die van collega slachtoffers én uiteraard indien mogelijk die van de agressor.
  En vervolgens het contact met de agressor herstellen en positieve gedragsbeïnvloeding te realiseren,

In de training leert de deelnemer zich aan te passen en te reageren op de onvoorspelbare reactie van een agressor. 
Er wordt veel aandacht besteed aan de mentale toestand en innerlijke processen die een rol spelen bij het aannemen van een professionele basishouding tijdens een agressieve confrontatie.

Stevig staan is belangrijk om tijdens een confrontatie op een professionele wijze te kunnen reageren. Ook geeft een goede mentale basishouding minder kans op het ontwikkelen van posttraumatische ervaringen. 

 

Safety Training & Opleiding

Hierbij richt Royal Training en Advies de aandacht op snel en adequaat kunnen handelen bij ongelukken en ongevallen binnen een bedrijf. Hierbij gaat het om de veiligheid (Arbo-gerelateerd) van personen, goederen en instellingen.

De onderstaande trainingen hebben betrekking op deze aspecten.  

 • Training en opleiding BHV
  Wij bieden BHV opleidingen in verschillende vormen aan, afhankelijk van het aantal kandidaten,
  de planning van uw bedrijf en de gewenste plaats.

  Met een goed georganiseerde bedrijfshulpverleningsorganisatie waarborgt u de veiligheid van uw medewerkers en aanwezigen. De wetenschap dat u kunt vertrouwen op professioneel opgeleide bedrijfshulpverleners voelt gewoon goed. Wij zijn u graag van dienst om deze veilige uitvalsbasis verder vorm te geven.

  De BHV Basiscursus van ROYAL TRAINING EN ADVIES kent o.a. het volgende programma:

  Levensreddende handelingen
  reanimatie & AED (Automatische Externe Defibrillator);
  hoe te handelen bij shock;
  slagaderlijke bloedingen
  hoe te handelen bij brandwonden, botbreuken, vergiftigingen en elektriciteitsongevallen;
  rautek- en ondersteuningsgreep;
  stabiele zijligging;

  Communicatie, Ontruiming en Brandbestrijding
  wettelijke achtergrond BHV;
  ontruimingsaspecten;
  preventie;
  verbranding en blussen (theorie en praktijk);
  communicatie bij incidenten;
  BHV aspecten bij de opdrachtgever;

 

 • Training VCA
  Wij bieden VCA-trainingen in verschillende vormen aan, afhankelijk van het aantal kandidaten,
  de planning van uw bedrijf en de gewenste plaats.

  De volgende onderwerpen komen o.a. aan bod:
  arbowetgeving;
  gevaarlijke stoffen en etikettering;
  veilig werken met elektriciteit;
  brand- en explosiegevaar;
  werken in besloten ruimten;
  werkplekeisen algemeen;
  hijs- en hefwerktuigen;
  werken op hoogte;
  handgereedschap en gereedschapsmachines;
  persoonlijke beschermingsmiddelen

`ROYAL TRAINING EN ADVIES WIL GRAAG UW PARTNER ZIJN IN KENNISOVERDRACHT`

Hebben wij uw interesse gewekt?
Vraag dan vrijblijvend een offerte aan via onze website.

Of


Wilt u graag eerst nadere informatie over ons aanbod?
Neemt u dan vrijblijvend contact met ons op.

telefoon: 0113 382819
e-mail: info§royalsecurityservices.nl

 

Voeg dit artikel toe aan uw favoriete nieuws-website of social community:

Offerteaanvraag

Vraag vrijblijvend offerte op via onderstaand formulier.

Onze kracht

“Een prettig dichtbij-gevoel”
“Een laagdrempelige aanpak” “Flexibel” en
“Niet moeilijk doen” Dat zeggen onze klanten over ons.
Royal Security Services zorgt voor professionele beveiliging in Rotterdam, Zeeland, Den Haag, Amsterdam, Utrecht en de rest van Nederland.
Download hier onze brochure.

Nieuws

Nieuws

Lees meer nieuws »

Abonneer op onze RSS nieuwsfeed »